NÄTVERKET FÖR SKÅNSK SCENKONST

#KULTURDEKLARATIONSKÅNE

 
_DSC9060.jpg

Kulturdeklaration Skåne 2019

Region Skånes kulturnämnds verksamhetsplan för 2019 inleds med ord om hur konst och kultur är grundbultar i ett demokratiskt samhälle, hur de värnar och stärker yttrandefriheten. Kulturnämnden vill vidare främja ”ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets” som alla ska ha tillgång till på lika villkor.

För att möta regionfullmäktiges besparingskrav tog den nya kulturnämnden i Region Skåne torsdagen den 10 januari 2019, ett beslut att ”pausa” ekonomiska medel i form av kulturbidrag till fria utövare inom samtliga konstområden. Det är i ett första steg posterna ”Sökbara utvecklingsbidrag” och ”Särskilda utvecklingsmedel” i budgeten som nollats. Det som sätts på paus är INTE pengar främst avsedda för tillfälliga bonusprojekt utöver Regionens ordinarie kultur-infrastruktur, utan 20 miljoner kronor som är en stor grundfinansiering för hela kulturområdet i regionen. 2018 handlade det om ca 200 professionella projekt.

Beslutet påverkar direkt den fria scenkonsten, en motor som driver utvecklingen framåt samt ökar attraktionskraften i regionen, både konstnärligt och ekonomiskt. De som drabbas i år är inte verksamheter som kan dra ned på kostnader och sedan komma tillbaka, det är aktörer som riskerar att försvinna helt. Ett beslut som detta raderar decennier av utveckling och etablering. Även om nivåerna på anslagen så småningom återställs, kommer det att ta väldigt lång tid att återfå det vi har i dag, vilket i sin tur motverkar den hållbarhetsutveckling regionen strävar efter. Utvecklingsbidragen är sedan länge en viktig del i den totala finansieringen av den fria scenkonsten, tillsammans med nationella och internationella medel, samt egna intäkter. Försvinner en så avgörande bidragsgivare som Region Skåne nu, så försvinner på inte alltför lång sikt även betydande konstaktörer och därmed det spännande, kvalitativa och nydanande konstliv som regionen gjort sig känd för. Följden kan vidare bli att andra stöd som tidigare givits regionen inom ramen för exempelvis kultursamverkansmodellen och andra statliga och nationella stöd till grupperna också uteblir. Konkret blir resultatet att det skånska scenkonstlivet kommer att osynliggöras på nationell och internationell nivå där vi sedan många år varit framstående och starka.

Frilansande konstnärer och verksamheter med projektstöd samverkar med arrangörer som driver gästspelsscener, institutioner och kulturaktörer med årliga stöd. Alla verkar de i ett ekosystem som redan förut kämpat för uppräkningar och mer resurser. Vad den fria konsten står för i förhållande till de etablerade institutionerna och det kommersiella fältet är, för att låna nämndens egen formulering, en bredd och en spets vilket ökar innovationskraften för hela kulturområdet. De medel som nu “pausas” har gått till ett bredare spektrum av röster och praktiker, till människor från spridda geografiska områden, skilda ekonomiska och sociala förhållanden och som allt som oftast lyfter en idé, en fråga eller ett påstående som inte representeras hos våra större kulturinstitutioner. Det fria kulturlivet kan reagera snabbare på samtidsfrågor. Det är den fria kulturen som så ofta i samverkan med studieförbund och andra delar av civilsamhället faktiskt når ut till hela regionen. Det gäller såväl för både barn och unga, kultur inom äldrevården och på sjukhus och för arrangörer i alla våra kommuner.

Med detta beslut väljer styrande politiker att ta bort platser och tillfällen för oss alla att mötas kring aktuella frågor. Det är ett slag mot demokratin och yttrandefriheten.

Regionfullmäktiges besparingskrav på 20 miljoner kronor blir vidare för oss helt obegripligt när oberoende forskning inom områden som innovation, hälsa- och sjukvård, utbildning, ekonomi, visar att kulturen är en förutsättning för vårt hållbara och öppna samhälle.

Vi vill att Region Skånes politiker tar ett ansvar för den samhällsutveckling man säger sig vilja nå. Där valfrihet och demokratiska värderingar är gemensamma målsättningar. Vi vill att ni ger oss kloka argument för era beslut och att Skåne som region inte ska avvecklas utan utvecklas.

Under decennier har Region Skåne bidragit till ett helt unikt och starkt kulturliv. Genom ett till synes ogenomtänkt, snabbt och respektlöst beslut tar man nu bort 20 miljoner i ett slag. Kulturlivet är en långsiktig investering som inte bara utarmas utan helt raseras av detta beslut och som endast med nya stärkta medel kan få fotfäste igen.

Det skånska kulturlivet står enat för att bygga vidare på det som redan finns, därför vill vi att Region Skåne:

  • Bevarar utvecklingsbidragen och arbetar för långsiktighet

  • Samverkar med kulturaktörerna i dessa frågor

 
 

Nätverket för Skånsk Scenkonst består av över 150 individer, grupper, föreningar, organisationer, institutioner från det skånska kulturlivet som med denna skrivning representeras av:

Banditsagor (Turnerande fri teatergrupp, Malmöbaserad, turnerar i hela regionen)
Bombina Bombast (Malmöbaserat film- & scenkonstgrupp, turnerar regionalt, nationellt och internationellt)
Karavan (Scenkonstkollektiv av cirkusartister och musiker som arbetar regionalt och nationellt)
Malmö Dockteater (Malmöbaserad teatergrupp som turnerar i regionen, nationellt)
PotatoPotato Scenkonst (Malmöbaserat scenkonstkollektiv, turnerar regionalt, nationellt & internationellt)
Skillinge Teater (Österlenbaserad teatergrupp, turnerar regionalt och internationellt)
Thales Teater (Österlenbaserad teatergrupp, turnerar i hela regionen och nationellt)
Bastionen (Fri plattform och kulturscen för Scenkonst)
Inkonst (Fristående kulturscen för scenkonst, musik och andra konstformer)
Danscentrum (samlingsorganisation för fria koreografer och dansare, verksamhet i regionen, nationellt och internationellt)
Teatercentrum (centrumbildning för fria teatrar, verksamhet i hela regionen, nationellt och internationellt)

 
bakgrund.jpg

PRESS

 

Den fria kulturen tar stryk när Region Skåne skär ner

Malin Krutmeiljer, Sydsvenskan, 9 JANUARI 2019

Inga yxhugg i regionens kulturbudget – pott till fria grupper och festivaler försvinner

Karin Zillén, Sydsvenskan, 9 JANUARI 2019

Region Skåne drar ner på kulturbidragen

David Richter, Sveriges radio 9 januari 2019

Regionens kulturchef: ”Budgetbesparing drabbar hela kultursektorn i Skåne”

Karin Zillén, Sydsvenskan, 10 JANUARI 2019

Det kommer bli märkbart kulturfattigt väldigt snabbt

Sara Östebro, scenkonstguiden, 11 januari 2019

Snålt och korkat av Region Skåne

Barbro Westling, aftonbladet, 21 januari 2019

Har Skåne inte råd med professionell barnteater?

Boel Gerell, Sydsvenskan, 22 januari 2019

Hundratals skånska kulturarbetare i gemensam protest: Stoppa nedskärningarna

svt nyheter, 23 januari 2019

Skånska teatrar i protest mot Region Skånes bidragsstopp

Jonas Gillberg, Sydsvenskan, 23 januari 2019

”Det känns galet att så snabbt börja förstöra”

Edina Halilovic, SVT NYHETER, 23 JANUARI 2019

längre inslag i kulturnyheterna kl. 18.15

Kulturrådet sänker också kulturbidragen till Skåne

Jonas Gillberg, Sydsvenskan, 25 januari 2019

Bara smulor till Österlen när regionen fördelar kulturbidrag

Ystads allehanda, 26 januari 2019

”Folk är arga, folk är jävligt arga...”

Filip Yifter-Svensson, Sydsvenskan, 3 februari 2019

Hård attack mot Skånes tuffa kulturbantning

Olof Westerberg, Sydsvenskan, 5 februari 2019


Viktigt kultursamtal blev partikäbbel

Gunilla Wedding, Norra Skåne, 5 februari 2019

Skånska kulturarbetare kritiserar nedskärningar

Olof Peterson, Kulturnytt i P1 6 februari 2019

Kulturprotest med 4 000 namn lämnades till Region Skåne

Karin Zillén, Sydsvenskan, 14 februari 2019

4000 namn på protestlista mot Region Skånes kulturnedskärningar

Hugo Lindkvist, Dagens Nyheter, 14 februari 2019

4000 namnunderskrifter i protest mot Region Skånes kulturbudget

Johanna Palm, SVT nyheter 14 februari 2019

Fruktlös kulturprotest – Region Skåne antog besparingar

David Richter, Sveriges Radio, 14 februari 2019

 
_DSC9051 (kopia).jpg

SVAR


Stort tack för ert mail. Som kulturnämnden i Malmös ordförande delar jag er oro och tycker det är väldigt bra att ni bildar opinion kring detta. Det handlar som ni skriver om vårt öppna, demokratiska och hållbara samhälle. Jag ser med oro att detta kommer att drabba Malmö som kulturstad med en bredd av kulturaktörer. Kulturnämnden i Malmö kommer att fortsätta ge ett rikt stöd till det fria kulturlivet, men kommer inte ha möjlighet att täcka upp för Region Skånes besparingar. Lycka till med er kamp! Vi följer den med stort intresse.

Frida Trollmyr,

Socialdemokraterna
Kommunalråd Malmö stad
Ordförande Kulturnämnden
Ordförande Kulturnämndens arbetsutskott


Just nu är det svårt att inte vara smått förtvivlad över utvecklingen men vi i Vänsterpartiet försöker hitta samarbetspartners och funderar som bäst hur vi kan skademinimera och rädda det som räddas kan. På fredag får kulturförvaltningen reda på om vi får våra årliga statliga medel. Dessa är beroende på vilken budget vill lägger i regionen och det finns en risk att de inte motsvarar vår ansökan eftersom det har dragits ner på den regionala budgeten. OM vi får dessa ska vi i nästa steg försöka göra dem sökbara för att försöka kompensera för de medel som tagits bort. 

Alla 20 miljoner kommer vi till vår stora sorg inte att kunna återställa men det finns en del öppningar för att skapa en pott sökbara medel igen. 
Jag kan såklart inte lova något eftersom vi är i stark opposition men jag hoppas på majoritetens känslighet för den rådande opinionen och på flertalets, i nämnden, intentioner att inte fullfölja det kaos de har påbörjat. Jag tror inte att de är medvetna om vilken skada de gör. 

Fortsätt protestera, mötas och opinionsbilda. Ni har stöd även inne i nämnden.
Lycka till i ert fortsatta arbete och jag hoppas att vi kan hålla kontakten kring detta och jobba vidare utifrån våra olika positioner. 


Busi Dimitriu

Vänsterpartiet i kulturnämnden Skåne


Pressmeddelande miljöpartiet de gröna - Skåne

Alliansen raserar det skånska kulturlivet

Efter den senaste tidens protester mot Alliansstyrets drastiska nedskärningar på kulturen i Skåne vill Miljöpartiet att frågan debatteras i regionfullmäktige. Därför har gruppledaren Mätta Ivarsson idag lämnat in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) för att kräva svar på hur det fria kulturlivet ska värnas.

– Det skånska kulturlivet slås helt sönder av Alliansens oansvariga politik. Miljöpartiet vill veta vilka analyser som gjordes innan beslutet om nedskärningarna togs och om styret är berett att ompröva sitt beslut, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Redan när Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna la sin gemensamma budget för Region Skåne i höstas stod det klart att kulturen får betala ett högt pris för det nya styrets politik. Alliansbudgeten innebar ett besparingskrav på drygt 17 miljoner kronor på Region Skånes kulturnämnd.

Som en direkt konsekvens av det drev de borgerliga politikerna i kulturnämnden igenom att helt ta bort utvecklingsbidragen till det skånska kulturlivet och samtidigt antingen frysa eller minska verksamhetsbidragen. Sammanlagt försvinner mer än 20 miljoner kronor i verksamhets- och utvecklingsbidrag till det fria kulturlivet i år.

– Alliansens drar undan mattan för det skånska kulturlivet. Det här är verksamheter som det tagit år att bygga upp och som sätter Skåne på kartan, men som nu tvingas till kraftiga nedskärningar. Det fria kulturlivet är en kraft i samhället att värna, säger Ida Nilsson, ersättare för Miljöpartiet i kulturnämnden.

Alliansens beslut har redan slagit hårt mot det skånska kulturlivet. Kammarmusikfestivalen Malmö Chamber Music ställs helt in 2019. En av Sveriges allra mest hyllade teatergrupper – prisbelönta Malmö Dockteater – överväger att flytta från Skåne. I Hässleholm påverkas kommunens satsning på kultur på äldreboenden och på Historiska museet i Lund hotas arbetet med de arkeologiska samlingarna. Listan kan göras lång.

Så allvarlig är situationen att nystartade Nätverket för Skånes Scenkonst, som består av över 150 skånska teatergrupper, kulturscener, scenkonstgrupper och kulturarbetare, gått ut i ett gemensamt upprop för att protestera mot att kulturlivet i Skåne nu raseras.

– Med tanke på de protester som varit och hur förödande konsekvenserna är för kulturen i Skåne behöver frågan lyftas på nästa möte i regionfullmäktige. Miljöpartiet har därför lämnat in en interpellation till det nya styret för att kräva svar på vad de nu tänker göra och få en ordentlig debatt om hur Allianspartierna ser på kulturen, säger Mätta Ivarsson.

Fakta
Följande fyra frågor vill Miljöpartiet ha svar på från Alliansstyret:

1. Vad avser det nya styret i Region Skåne att göra för att rädda det skånska kulturlivet?

2. Är Alliansstyret berett att ompröva besluten att ta bort utvecklingsbidragen och minska eller frysa verksamhetsbidragen på 2018 års nivå?

3. Vilken analys av konsekvenserna av besparingskraven på kulturnämnden hade Alliansen gjort innan beslutet togs?

4. Är partierna i Alliansen beredda att inleda en dialog med det skånska kulturlivet och de institutioner och grupper som nu påverkas av beslutet för att hitta en lösning?


För mer information, kontakta

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne, telefon 0725 - 52 51 08

Ida Nilsson, ersättare för Miljöpartiet i kulturnämnden telefon, 0734 – 13 47 47


Skåne är känt för sitt fria kulturliv och har länge varit en region i framkant, både i organisation, finansiering och konstnärligt nyskapande. Scensverige önskar att de ansvariga politikerna ödmjukt omprövar sitt beslut efter all denna information som producenterna och de nationella organisationerna lagt fram.

Ulricha Johnson

Verksamhetschef Scensverige


Region Skånes beslut angående ”pausade” projektbidrag påverkar många av Svenska ASSITEJs medlemmar. Vi anser att beslutet går emot Regionens vision att alla dess invånare ska ha tillgång till kultur av hög kvalitet där barn och unga ska vara en prioriterad grupp. Beslutet kommer att få en förödande effekt på utvecklingen av scenkonsten i Skåne. Vi ser med oro på hur regionens beslut kommer att påverka flera av våra medlemmars möjligheter att producera scenkonst för barn och unga i en tid då vi som mest behöver ett levande och fritt kulturliv för att fortsatt värna om ett demokratiskt samhälle.


Svenska ASSITEJ - en plattform för alla som arbetar eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige


KULTURSKYMNING
Sverige är ett litet land uppe i norr. För att vi ska vara relevanta för den gränsöverskridande cirkuskonsten och hela det fria kulturlivets fortsatta utveckling måste det ges en realistisk möjlighet att verka överallt, även i Region Skåne. 

Samtida cirkus är en relativt ung konstform i Sverige. Cirkus Cirkör firar 25 år nästa år. Sedan starten har vi arbetat för att etablera samtida cirkus i Sverige och Världen. Samtida Cirkus finns sedan länge i olika noder runt om i Sverige. 

Cirkus Cirkör ser hur många artister under de senaste åren har flyttat från Stockholm till Skåne. Dels för att komma närmre Europa och övriga världen eftersom det är artisters arbetsplats, dels för att Skåne som region erbjuder ett, för att citera Region Skånes kulturnämnds verksamhetsplan, ”rikt konst-och kulturliv med bredd och spets”. 

Scenkonstkollektivet Karavan - nytt scenrum för cirkus och musik är t ex en tongivande aktör inom samtida cirkus som producerar föreställningar, erbjuder lokaler för daglig träning, kurser och workshops m.m. 

Region Skånes beslut att dra ned kulturbudgeten med 20 miljoner och nolla ”sökbara utvecklingsbidrag” och ”särskilda utvecklingsmedel” kommer att få stora konsekvenser för det fria kulturlivet och den samtida cirkusen. Att även Kulturrådet väljer att följa Regionen och sänka bidragen med 1 procent var väntat men visar bara på den negativa dominoeffekt som en kulturfientlig politik får.

Om regionala bidrag till det fria professionella kulturlivet inte funnits när Cirkus Cirkör försökte etablera sig för 25 år sedan så hade inte vi existerat. 
Så är det. 

Det fria kulturlivet är en viktig motor för innovationer, aktuell samhällsdebatt och granskning av makten. 

Utan kultur håller vi tillbaka samhällsutvecklingen. Utan kultur hindras människors möjlighet till påverkan och välbefinnande. Utan kultur är vi ingenting.

Cirkus Cirkör står bakom Nätverket för scenkonst i Skånes Kulturdeklaration.

Gör om, gör rätt!


Regionens planerade nedskärningar slår sönder ett känsligt ekosystem av kulturskapare och drar undan mattan för fria scenkonstnärer att skapa och leva på sitt skapande. Det drabbar konstnärerna, men i synnerhet publiken, medborgarna, som har rätt till en mångfald av kultur. Här behövs långsiktiga investeringar för att säkra verksamheten. Inte nedskärningar. Det går inte att ”pausa” dessa stöd. Då dör verksamheten.

Simon Norrthon
Ordförande Teaterförbundet


En vädjan från Danscentrum

Danskonsten har en mycket svag struktur med endast ett fåtal institutioner. Merparten av den dans som skapas och framförs i vårt land produceras därmed av den så kallade fria sektorn. De flesta av dessa konstnärer och utövare är verksamma i eller med utgångspunkt från Stockholm. Under senare tid har vi dock sett ett trendbrott. Istället för att flytta från den södra regionen till huvudstaden har allt fler gjort motsatt resa. Region Skåne har blivit attraktivt, delvis på grund av sitt internationellt sett goda läge men också för det har funnits ett kulturellt klimat där beslutsfattarna lyft fram konsten/kulturen som en viktig del i samhällsbygget. I praktiken har denna inställning inte resulterat i några större stöd till den fria danssektorns projekt, men de bidrag som beviljats har varit ovärderliga då de utgjort en grundfinansiering som i sin tur ofta varit en förutsättning för att projekten ska beviljas andra stöd (statliga, nordiska etc).

Av Danscentrum Syds 21 juridiska medlemmar är det endast två som har verksamhetsstöd. Alla andra är i mycket hög grad beroende av de utvecklingsbidrag som regionen valt att stryka i 2019 års budget. I det sammanhanget bör nämnas att de utvecklingsstöd som tidigare beviljats Inkonst, Skillinge Teater m.fl. också haft betydelse för danskonstnärernas möjligheter att skapa och framföra sin konst. Genom

samverkan, samarbeten och otaliga obetalda arbetstimmar har Danscentrum syds medlemmar tillsammans med andra aktörer i hög grad bidragit till att Region Skåne haft ett rikt, mångfacetterat och kvalitativt kulturutbud.

Om utvecklingsstöden uteblir får det långtgående konsekvenser. För den fria danssektorn innebär det att merparten inte kan producera ny danskonst. Utan nya produktioner finns inget att sälja. Det regionala kulturutbudet reduceras samtidigt som konstnärerna ställs inför valet att flytta eller byta yrke. Konstnärlig kvalitet förutsätter rimliga arbetsförhållanden. Om konstnärskapet blir en bisyssla sker en avprofessionalisering som också blir tydlig i den slutgiltiga produkten.

Verksamhetsstödet går uteslutande till producenter av produktioner som riktar sig till barn och unga. Utvecklingsbidragen är därmed det enda regionala stöd som tillfaller de danskonstnärer som skapar för en vuxen publik. När utvecklingsstödet uteblir innebär det att den vuxna publiken blir hänvisad till institutionerna. Det kan tyckas vara ett mindre problem men då ska man ta i beaktning att den konst som visas på landets institutioner är sprungen ur den fria danssektorns konstnärskap. Det är de fritt verksamma konstnärerna som driver områdets konstnärliga utveckling. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att även mottagarna av regionala verksamhetsstöd också ofta är beroende av utvecklingsbidrag som ett komplement, för att kunna producera och framföra sin konst.

Ur ett regionalt kulturpolitiskt perspektiv borde ovanstående konsekvenser betraktas som synnerligen allvarliga. De anmärkningsvärt att Region Skåne går emot den egna kulturpolitiska planens strategi där det är fastställt att förbättrade villkor för konstnärligt skapande ska bidra till att regionen når den kulturpolitiska målbilden och där man lyfter fram de fria gruppernas betydelse för mångfald och konstnärlig förnyelse.

Vi vädjar till er i beslutsfattande positioner att tänka om. Den fria danssektorn är redan starkt underfinansierad och endast ett år utan regionala utvecklingsbidrag kommer att rasera ett mångårigt arbete med att etablera ett skånskt utominstitutionellt dansliv.

Danscentrums styrelse
Gnm Maria Rydén, ordförande


Med anledning av Region Skånes kulturnämnds beslut om besparingar på kulturområdet

Skåne har länge lyfts fram som ett gott exempel på hur en välfinansierad och välförgrenad kulturpolitik kan främja ett öppet, inkluderande och varierat kulturliv, som erbjuder regionens medborgare ett kulturutbud med både bredd och spets. Riksteatern Skåne fungerar som spindeln i den del av det kulturella nätet som syftar till att främja och tillgängliggöra högkvalitativ, professionell scenkonst i hela regionen. Detta nät består av riksteaterföreningar, kulturskolor, skolor och äldreboenden, för att nämna några aktörer.

Tillsammans utgör vi den viktiga gruppen arrangörer och det är vi som bär en stor del av ansvaret att nå ut till våra lokalsamhällen, stora som små, för att erbjuda scenkonst till så många som möjligt i Skåne. Många av oss arbetar ideellt. Många av oss tillhör eller arbetar med de ”prioriterade målgrupperna” som formulerats i Region Skåne kulturplan. Många av oss finns i små kommuner med utmaningar som skolsegregation, avfolkning och utanförskapsproblematik. Samtliga av oss brinner för kultur och scenkonst.

Teaterföreningarna i Skåne finns i 25 av 33 kommuner. Vi arrangerade totalt 1254 föreställningar för totalt 89 072 barn, unga och vuxna under 2017. Och vi ser redan nu stärkta siffror för 2018. Vi är en del av ett kulturellt ekosystem där producenter (fria som institutionella), offentliga finansieringsinstanser, arrangörer och publik utgör varsin länk. När en av dessa länkar försvagas påverkas hela ekosystemet. Att pausa utvecklingsbidragen under 2019 innebär i förlängningen att vi som arrangörer får ett mindre utbud att arrangera av, vilket i sin tur påverkar våra publikgrupper. Utöver denna paus har även verksamhetsbidragen frysts, och inför nästa år har Region Skåne aviserat att de ska skäras ned. Detta kommer med all sannolikhet påverka oss arrangörer ytterligare.

Vi vill uppmuntra Region Skånes kulturnämnd att tänka om och ändra sitt beslut, eftersom dess konsekvenser blir betydligt mer långtgående än vad man hittills beräknar, eller vill erkänna.

Teater Arken
Båstad Riksteaterförening
Eslövs Teaterförening – En del av Riksteatern
Löberöds hembygdsförening
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening Örtoftabygdens byalag
Harlösa Byalag
Hässleholm Teaterförening
Kulturföreningen Perspektiv i Sösdala
Hörby tf
Landskrona Musik & Teater – En del av Riksteatern
Landskrona Kammarmusikförening
Lomma-Bjärred Riksteaterförening
Riksteatern Osby
Simrishamns Riksteaterförening
(OBS samarbetsparterna ej tillfrågade utan detta är de som Simrishamn samarbetar med på olika sätt och som även de i förläningen påverkas.)
ST Olofs Kulturförening
Föreningen Viljan Ö Hoby
Gärsnäs Byalag
Borrby byalag
Skillinge Teater
Gylleboverket
Kiviks Kapell/Convenium Österlen
Kulturföreningen Bernadotte på Kivik
Act for Integration
Vittsjö-Bjärnum Teaterförening
Bromölla Musik och Teaterförening
Färs Riksteaterförening
Höganäs Teaterförening
Kristianstad Teaterförening – En del av Riksteatern
Kävlinge Riksteaterförening
Riksteatern Lund
Staffanstorps Teaterförening
Svalös Riksteaterförening
Tomelilla Riksteaterförening
Östra Göinge Riksteaterförening
Malmö turkiska Kulturförening
Ystad Riksteaterförening
Ängelholms Riksteaterförening
Örkelljunga Teaterförening
Åstorps Riksteaterförening